Kulečníková škola

Radovana HájkaKontakní údaje

Radovan Hájek
E-mail: radhaj@volny.cz
Proskovická 67, Ostrava - 3, 700 30